Kreativní čtení pro školy 

Série lekcí pro pedagogy a knihovníky

Na základě výzvy NPO – 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru – Status umělce – Výzva č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení (vyhlašovatel MK) se nám podařilo získat finanční prostředky na realizaci našich Čtenářských lekcí v rámci školení pro pedagogy v knihovnách po celé České republice. Více o projektu, který byl realizován v letech 2022 a 2023, se dočtete zde

Projekt podpořili:

V letech 2022 a 2023 uspořádala Knižní stezka k dětem díky podpoře z Národního plánu obnovy a státního fondu kultury ČR sérii lekcí na téma Kreativní čtení vedených profesionály z literárního pole. Lekce byly určeny zejména pro pedagogy působící na 1. a 2. stupni ZŠ, na SŠ a také pro knihovníky, kteří v rámci své práce v knihovně pořádají čtenářské akce pro žáky a studenty.

Cílem lekcí „Kreativní čtení pro školy“ je vyškolit ze strany profesionálů – Lektorů kreativního čtení – tyto pedagogy a knihovníky, aby uměli efektivně a kreativně využívat knihy ve výuce a při dalších vhodných situacích, jejichž součástí je žákovské a studentské publikum. Lektoři kreativního čtení ke školení využívají tzv. „Čtenářské lekce“, což jsou metodiky ke konkrétním knižním titulům, které jsou součástí každého kreativního knižního balíčku a obdrží je každý účastník lekce.

Po absolvování lekce „Kreativní čtení pro školy“ jsou pedagogové a knihovníci schopni pracovat s metodikami „Čtenářské lekce“ a ve svých hodinách či na akcích v knihovnách mohou využít praktiky a formy kreativního učení. Předností lekcí „Kreativní čtení pro školy“ je jejich rozčlenění dle věkových kategorií žáků a studentů (tzn. dětí a mladistvých), tzn., že si každý z účastník z cílové skupiny projektu může vybrat dle svých preferencí, potřebnosti a využitelnosti ve své praxi. 

Celkem bylo v letech 2022 a 2023 provedeno 6 lekcí Kreativního čtení:

  • lekce Kreativního čtení pro školy pod vedením spisovatele a diplomata Pavla Hrnčíře v prostorách
    Městské knihovny v Praze 
  • lekce Kreativního čtení pro školy pod vedením spisovatele, ilustrátora a grafika Tomáše Zahrádky
    v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 
  • lekce Kreativního čtení pro školy pod vedením Radka Malého v Krajské vědecké knihovně v Liberci
  • lekce Kreativního čtení pro školy pod vedením Daniely Fischerové v Městské knihovně v Praze
  • lekce Kreativního čtení pro školy pod vedením Marty Veselé Jirousové v Knihovně Jiřího Mahena v Brně
  • lekce Kreativního čtení pro školy pod vedením Jana Nejedlého v Krajské vědecké knihovně v Liberci 

z ohlasů účastníků lekcí…

Rád bych se podělil o zpětnou vazbu z úterního semináře Kreativního čtení, který se konal v Knihovně Jiřího Mahena v Brně dne 4. 4. 2023. Jmenovitě bych chtěl poděkovat paní Jirousové a Kulíčkové, které se postaraly o kvalitní program a bezchybný průběh. Také bych rád poděkoval za organizaci a vznik těchto materiálů, které jsou velice kvalitně a přehledně zpracované. A v neposlední řadě rovněž velmi oceňuji i poskytnutí samotných knih pro naše knihovny, které jsou přímo spojeny s těmito metodickými kartami. Pro naši práci v oblasti vzdělávání veřejnosti a především žáků z různých škol jsou velice přínosné, hodnotné a pomáhají nám nejen v podpoře čtenářské gramotnosti, ale rovněž v rozvoji základních kompetencí a dovedností spojených s konkrétními ročníky. Líbí se mi kvalitní zpracování v podobě kartiček, které je skladné a přehledné. Kartičky také nabízí možnou variabilitu mezi sebou navzájem a možnosti využití tak najdou v mnoha směrech naší práce. Za sebe musím říct, že už se velice těším, až začnu tyto programy využívat ve své praxi. Takové projekty mají opravdu smysl. Rád bych tímto tedy vyjádřil poděkování všem, kdo se natomto projektu podíleli a také svým hlasem přispěl k jeho dalšímu rozvoji a podpoře.

Děkuji.

Roman Pospíšil
vedoucí pobočky, Knihovna Jiřího Mahena v Brně