O Knižní stezce k dětem

 

Knižní stezka k dětem, z.s. vznikla transformací OS Knižní dálnice k dětem ke konci roku 2016.

 

Oblasti naší činnosti

  • podpora čtení u dětí a žáků – pořádat literární pořady a festivaly a účastnit se jich s vlastními projekty, autorská čtení, besedy, dílny, putovní výstavy knih, ilustrací a čtení, umožnit školním knihovnám nákup hodnotných knih pro děti, umožnit to také sociálně slabším rodinám a dětem v dětských domovech, ústavech a nemocnicích. Tímto způsobem tyto knihy dostat k dětským čtenářům bez ohledu na sociální situaci jejich rodin.
  • propagace knižní kultury a literatury mezi dětmi – organizace mezinárodního festivalu Děti, čtete?!
  • vytváření metodických listů a výukových materiálů ke knihám pro žáky I. i II. stupně ZŠ ve spolupráci s Novou školou, o. p. s.
  • nakladatelská činnost vzdělávacího charakteru – společně ve spolupráci s nakladatelstvím Meander

 

Cílové skupiny aktivit

  • Děti od 0-3 let (dílny k edici REPOLELO)
  • Děti od 3-5 let
  • Děti a žáci od 5-11 let
  • Děti a žáci od 11-15 let
  • Mládež 15-18 let

Aktivity a výstupy spolku jsou otevřeny také mládeži, dospělým a seniorům