Festival Děti, čtěte?!

Již 10 let se u příležitosti Mezinárodního dne dětí koná literárně-dramatický festival Děti, čtete?!, který dětem i jejich rodičům ukazuje, jaké krásné, kvalitní a inspirativní dětské knihy vznikají v tuzemské literatuře (výběr programu ke knihám probíhá na základě katalogu Nejlepší knihy dětem). Festival každoročně spojuje nakladatele dětské literatury z celé republiky, jejichž autoři vystupují s autorskými čteními, besedami a výtvarnými dílnami. Zastoupeny jsou i knižní křty, divadla a hudební vystoupení dětí i profesionálů. Součástí festivalu je rovněž putovní výstava ilustrací a knih z katalogu Nejlepší knihy dětem.

Původně jednodenní festival se během let rozšířil až do 3 festivalových dnů, koná se na několika místech v Praze a v roce 2019 probíhal poprvé rovněž mimo Prahu v 8smičce – zóně pro umění v Humpolci. Festivalu se účastní také zahraniční autoři, jejichž dílny se těší největší pozornosti (Stern Nijland, Serge Baeken, Karina Schaapman, Susana Notti).

Jako organizátoři jediného pražského literárního festivalu pro děti jsme také partneři výjimečného projektu, kdy Praha získala (listopad 2014) titul UNESCO – kreativní město literatury. Festival Děti, čtěte? je v žádosti uváděn jako jeden ze čtyř hlavních pražských literárních festivalů a jako jediný je pro děti a mládež. Každoročně se na festivalu různými způsoby aktivně zapojují studenti pražských škol jako dobrovolníci. Celý festival je bezbariérový a zdarma, je tedy otevřený pro všechny děti bez rozdílu.

Tiskové zprávy z festivalu

Více informací o festivalu naleznete: