Festival Děti, čtete?

V roce 2020 proběhl již 11. ročník mezinárodního literárně-dramatického festivalu Děti, čtete?, který dětem i jejich rodičům ukazuje, jaké krásné, kvalitní a inspirativní dětské knihy vznikají v tuzemské literatuře (výběr programu ke knihám probíhá na základě katalogu Nejlepší knihy dětem). Organizováním festivalu reagujeme také na alarmující celospolečenský problém – klesající čtenářskou gramotnost u dětí. Chceme jim přiblížit čtení a ukázat, že je to stejná i větší zábava, než si pustit film či počítačovou hru. Ve formě autorských čtení, výtvarných dílen a divadelních představení vytváříme program pro děti a jejich rodiče v nejrůznějších kulturních institucích – od těch tradičních a dlouholetých jako je Městská knihovna v Praze, Studijní a vědecká knihovna Plzeň, Werichova vila, Francouzský institut v Praze nebo Památník národního písemnictví, přes vážené galerie jako je DOX nebo GASK, až po mladé projekty v čele s Olomouckým literárním festivalem LITR, Kampusem Hybernská, Vzletnou nebo Kasárnou Karlín. Díky koronavirové pandemii jsme si také vyzkoušeli, jaké je to fungovat online – natočili jsme několik autorských čtení (například s Alenou Mornštajnovou nebo Petrem Stančíkem), publikovali je volně ke shlédnutí na našich sítích a sklidili nadšené ovace z řad malých čtenářů i vděčných rodičů.

Původně jednodenní festival se během let rozšířil na 4 měsíční festivalovou platformu, která expandovala z hlavního města do regionů napříč republikou – např. do Brna, Olomouce, Plzně, Humpolce nebo Kutné hory. Festivalu se účastní také zahraniční autoři, jejichž dílny se těší největší pozornosti (Stern Nijland, Serge Baeken, Karina Schaapman, Susana Notti).

Jako organizátoři jediného pražského literárního festivalu pro děti jsme také partneři výjimečného projektu, kdy Praha získala (listopad 2014) titul UNESCO – kreativní město literatury. Festival Děti, čtěte? je v žádosti uváděn jako jeden ze čtyř hlavních pražských literárních festivalů a jako jediný je pro děti a mládež. Každoročně se na festivalu různými způsoby aktivně zapojují studenti pražských škol jako dobrovolníci. Celý festival je bezbariérový a zdarma, je tedy otevřený pro všechny děti bez rozdílu.

Plakáty festivalu 2020 – 2014

 

Program 11. ročníku (2020) ke stažení