Čtenářské lekce

V roce 2018 vypracoval spolek Knižní stezka k dětem, z. s., ve spolupráci týmem výjimečných pedagogů  a knihovníků z Nové školy, o. p. s., první čtenářské lekce – tedy metodiku k 7 oceňovaným knihám z produkce nakladatelství Meander. Následovaly metodiky k dalším titulům – tedy Čtenářské lekce II., III. a v současnosti se připravuje už IV. pokračování. 

Na projektu spolupracují:

 Čtenářské lekce II pro 1. stupeň ZŠ

Čtenářské lekce II pro 2. stupeň ZŠ 

 Čtenářské lekce I pro 1. a 2. stupeň ZŠ 

Lekce žáky seznamují s esencí obsahu i formy daného titulu. Lekce k jednotlivým knihám tvořili různí pedagogové, a proto jsou i přístupy ke knihám odlišné. Tato různorodost vytváří z pilotní řady čtenářských lekcí pestrou metodiku, díky které se děti naučí přemýšlet o knihách novými způsoby, které jim nedovolí zůstat na povrchu.
Žáci například zkouší podle názvu (mladší podle ilustrace na obálce) usuzovat, o čem kniha je a co bude jejím obsahem. Seznamují se s různými žánry, které se učí pochopit, prozkoumat, poznat jejich hranice a sami takový žánr tvořit. Učí se předvídat v příběhu/knize a zároveň se s těmito předpoklady vyrovnávat. Žáci se také učí konfrontovat svět knihy se světem reálným. Lekce zpracovávající poezii děti k tomuto žánru přivádí nově a s nadšením, zejména starším dětem tak můžou pomoci odbourat různé předsudky, které mají k poezii vybudovány.

Ke každé knize byly vytvořeno několik čtenářský lekcí, které byly provedeny a zhodnoceny na základních školách a v knihovnách. (K Jino tajům opic vznikla jen jedna, zato velmi kreativní lekce, u některých knih je naopak lekcí ještě víc.) S některými lekcemi lze pracovat samostatně, jiné na sebe navazují. Většina lekcí nabízí spoustu možností, jak s knihou pracovat dál i jak konkrétní lekce měnit a přizpůsobovat konkrétním podmínkám a možnostem. Je-li daný pedagog alespoň na základní úrovni pokročilý v možnostech rozvoje dětského čtenářství, může následně sám být schopen si další lekce dotvářet vlastními silami.

Během celé lekce jsou využívány metody aktivního učení, aby žáci byli co nejvíce zapojeni a dostávali prostor k hledání a verbalizaci svých názorů. Podle věku a zralosti cílové skupiny budou zařazeny i písemné aktivity. Jádrem celé lekce zůstává vždy titul (text-ilustrace-objekt knihy) samotný.

 

Metodické karty 

Čtenářské lekce byly po provedení ve školách (a po zapracování případných poznámek) zpracovány ve formě metodických karet. Každá karta je přehledně strukturována: pro jakou třídu je lekce určena, jak dlouho trvá (1 či 2 vyučovací hodiny), jaké pomůcky jsou k ní potřeba, je v ní stručně popsán obsah knihy a následuje vlastní lekce. K lekcím jsou na kartách připojeny i další pomůcky i materiály, se kterými děti v lekcích pracují a které učitelé snadno nakopírují. Učitel si tak při provádění lekce vystačí s kartami a s knihou můžou pracovat přímo děti.

Jiné taje opic

Ke knize Petra Nikla (zlatou stuhou ověnčených a na prestižní cenu Czech Grand Design nominovaných) Jino taje opic vyšel i plánovaný druhý díl Jiné taje opic, který dotváří komplexní opičí atlas, opět včetně opičí abecedy, kterou si děti mohou rozstříhat a tvořit z ní své texty. Čtenářské lekce vznikají za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Po úspěšném pilotním projektu čtenářských lekcí připravujeme jeho pokračování – vytvoření čtenářských lekcí rovnou k 15 oceňovaným a krásným knihám pro všechny věkové kategorie. Pokračujeme ve skvělé spolupráci s Novou školou, o. p. s., za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ukázka čtenářské lekce

Ukázková čtenářská lekce ke knize Nátálčin andulák ke stažení zdarma

Natálčin andulák